Bouw

Inleiding


Aannemers laten de maatvoering steeds meer over aan specialisten, als landmeetkundige bureau verzorgen wij de maatvoering in de bouw. We voeren het maatvoerings-proces meestal in de volgende fasen uit : grondwerk, palen , fundering, opgaand werk en grenzen.

Uitzetten t.b.v. het grondwerk


Op basis van de goedgekeurde bouwvergunnings-tekening en rooilijn starten we met de maatvoering. Om zo min mogelijk grond te verplaatsen, geven we met piketten de contouren van de uit te graven grond aan.

Uitzetwerkzaamheden bij paalfundering


Met pvc-pijpjes of piketten geven we de palen aan. Nadat de palen zijn geplaatst worden de palen ingemeten. De resultaten (afwijkingen) gaan naar de constructeur.

Uitzetten t.b.v. fundering


Met pvc-pijpjes wordt de kant van de fundering aangegeven.

Detailmaatvoering


Op de fundering, worden met bijvoorbeeld spijkers op klampen de stramienen aangegeven. Detailmaatvoering van bijvoorbeeld opgaand werk of zelfs het ankerplan t.b.v. stalen spanten.

Grenzen


De grenzen worden uitgezet met pvc-buisjes en verklikt met piketten met bijbehorend nummer. De nieuwe grenzen kunnen we kadastraal inmeten t.b.v. het definitief splitsen. Via de web-applicatie “Splits” kunnen we de voorlopige grens en oppervlakte bepalen. Bestaande kadastrale grenzen kunnen we reconstrueren.

Schadewijk Landmeten B.V.
Loopkantstraat 25 (D’n Office)
5405 AC Uden
BTW: NL853760470B01


Tel: 06-53727179
info@schadewijklandmeten.nl
IBAN: NL29 INGB 0006368809