Grenzen

Inleiding


Het Kadaster accepteert voortaan dat derden   nieuwe grenzen inmeten. Als metingen conform richtlijnen van het Kadaster worden uitgevoerd mag men de meetgegevens “zelf” aanleveren. We hebben jarenlang ervaring met het uitzetten van nieuwe grenzen, voorheen meestal voor gemeenten. Ook de kadastrale aanwijzingen kunnen we namens de opdrachtgever uitvoeren.

Uitzetten nieuwe grens


Op basis van de gegevens van de opdrachtgever bepalen we de juiste plaats in het terrein. De nieuwe oppervlakte wordt bepaald. De opdrachtgever ontvangt een mail-bericht van ons waarin ze geïnformeerd wordt over de uitgezette nieuwe grens en oppervlakten. Een duidelijke aan-/verkooptekening wordt geleverd. Dit document kan bij de akte worden gevoegd.

Deelpercelen komen te vervallen!


Doordat de deelpercelen bij het Kadaster komen te vervallen, hebben we een andere werkwijze ontwikkeld. We zetten de nieuwe grens in het terrein uit, verrichten direct de Kadaster-meting volgens richtlijnen Kadaster, verwerken de meting en leveren de benodigde (meet)gegevens aan het Kadaster. Dit kan via “Definitief Splitsen” of “Splitsen met voorlopige grenzen”.

Splitsen percelen (voorlopig)


Van het nieuwe kavel/perceel kunnen met de web-applicatie “Splits” het nieuwe perceelnummer bepalen. De verificatiemeting moet hierna nog uitgevoerd worden om de grens en oppervlakte definitief te krijgen. Deze meting kunnen we ook verzorgen.

Splitsen percelen (definitief)


Indien het oorspronkelijk perceel gesplitst moet worden kunnen we volgens richtlijnen van het Kadaster de nieuwe grens inmeten. De meetgegevens worden rechtstreeks of via de eigenaar aan het Kadaster geleverd.

Voordelen “Splitsen” via ons


  • Aanwijs Kadaster in het terrein komt te vervallen.
  • Meting door het Kadaster wordt overbodig.
  • Eenmalig inwinnen en meervoudig gebruik.
  • Eigenaar krijgt reductie op het tarief of vergoeding (zie www.kadaster.nl).

Schadewijk Landmeten


Schadewijk Landmeten is een bedrijf dat jarenlang ervaring heeft met uitzetwerkzaamheden voor o.a. gemeenten. We willen onze opdrachtgevers ontzorgen en de procedure van kadastrale aanwijzing aanzienlijk verkorten.

Opdrachtgevers


Particulieren, projectontwikkelaars, aannemers, notarissen, gemeenten etc. kunnen hun voordeel doen met onze werkwijze.

Schadewijk Landmeten B.V.
Loopkantstraat 25 (D’n Office)
5405 AC Uden
BTW: NL853760470B01


Tel: 06-53727179
info@schadewijklandmeten.nl
IBAN: NL29 INGB 0006368809