Van wei tot woonwijk

Inleiding


In uitbreidingsplannen kunnen we bij wijze van spreken de landmeetkundige werkzaamheden uitvoeren van Wei tot Woonwijk. Onze werkzaamheden beginnen al bij het in beeld brengen van de aan te kopen gronden. En eindigen bij het in beeld brengen van de topografie van de woonwijk. Alle maatvoering daar tussen kunnen we verzorgen.

Vervaardigen aankooptekeningen


Op basis van de Digitale Kadastrale Kaart (DKK) worden de percelen of delen van percelen, die aangekocht of verkocht moeten worden, in beeld gebracht.

Inventarisatiemeting


Van het plangebied wordt een situatie- en hoogtemeting verricht. Alle zichtbare topgrafie wordt gemeten. De gebruiksgrenzen van de Kadastrale grenzen worden ingemeten en met de DKK-grens vergeleken. (zg. Dwanggrenzen) De hoogte van het terrein wordt goed in beeld gebracht.

Landmeetkundig vertalen steden-bouwkundig plan


Van het stedenbouwkundig plan wordt het verkavelingsplan vervaardigd. De ruwbouwgrenzen worden nagelopen op evenwijdigheid.

Vervaardigen matenplan


Verkaveling-tekeningen met uitgebreide maatvoering e.d.

Werkzaamheden t.b.v. Infra

Splitsen percelen

Vervaardigen Uitzettekening


Tekeningen waarop de contouren van de woning(en) o.b.v. de bouwvergunningtekening in het kavel worden geprojecteerd. Ook de rooilijn, het peil, ingang, meterkast, eigenaar en bouwvergunningnummer worden hierop weergegeven.

Maatvoering Bouw

Grenzen bij oplevering

Nazorg

Schadewijk Landmeten B.V.
Loopkantstraat 25 (D’n Office)
5405 AC Uden
BTW: NL853760470B01


Tel: 06-53727179
info@schadewijklandmeten.nl
IBAN: NL29 INGB 0006368809