Splitsen percelen kadaster

Om een deel van een perceel over te kunnen dragen moet een nieuw perceel gevormd worden, dit kan op verschillende manieren:

Splitsen percelen (voorlopig)
We kunnen met de web-applicatie “Splits” een nieuw perceel vormen. Het betreft dan een perceel met voorlopige grens en oppervlakte. Eventueel kunnen we ook een GML-bestand (Shape-file) maken waarmee een notaris of gemeente het perceel of meerdere percelen kan vormen:

Splitsen percelen (definitief)
Ook kan het perceel definitief vastgelegd worden, met een definitieve grens en oppervlakte. Dit kan door een splitsing bij het Kadaster aan te vragen en de nieuwe grens op locatie aan te wijzen aan een landmeter van het Kadaster. Maar ook kunnen wij meetgegevens vervaardigen en aan het Kadaster leveren, dan is het niet nodig om een landmeter van het Kadaster te laten komen. Dit kan een aanzienlijke besparing opleveren.

Uiteraard kunnen we voor u een bestaande grens opzoeken (reconstrueren) en uitzetten in het terrein.

a2hs_explain
a2hs_tap
a2hs_then